สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ขอเชิญนักศึกษาไทยในกรุงปักกิ่งเข้าร่วมกิจกรรมพบปะระหว่างนักศึกษาไทยในกรุงปักกิ่งกับเอกอัครราชทูตไทยประจําจีน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
เวลา 12.00 – 14.00 น.

ณ ห้องรัตนไมตรี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า เท่านั้นที่ QR Code นี้
ตั้งแต่วันนี้ – 18 มกราคม 2566

การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 010-85318767