12 ม.ค. 66 – เรือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไร้คนขับอัจฉริยะลำแรกของโลก “จูไห่คลาวด์” (Zhuhai Cloud)  ประสบความสำเร็จในการทดลองทางทะเล ภายใต้การสนับสนุนของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมมหาสมุทรตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง (Southern Ocean Science and Engineering Guangdong Province Laboratory (Zhuhai)) เรือลำนี้ ถูกออกแบบและสร้างตามหลัก“กรีนสมาร์ท” มีระบบนำทางอัตโนมัติและการควบคุมระยะไกล ระบบต่างๆ ในเรือ ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อน ระบบอัจฉริยะ ระบบกำหนดตำแหน่ง และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจ ได้รับการพัฒนาขึ้นในจีน

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202301/35f8a635ccaa443e9672198ac41896f2.shtml