30 ม.ค. 66 – เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ F-class ขนาด 50 เมกะวัตต์ “เจิงชี่จี แปลว่า เครื่องแห่งความบากบั่น” ชุดแรกที่ผลิตในประเทศจีน ได้เชื่อมต่อกับกริดสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ระบบก๊าซเป็นเชื้อเพลิงที่สถานีจ่ายพลังงานก๊าซธรรมชาติ ในนิคมอุตสาหกรรมจีนโพ้นทะเลหัวเตี้ยนชิงหยวน มณฑลกวางตุ้ง(Huadian Qingyuan Overseas Chinese Industrial Park, Guangdong) ที่พัฒนาโดยบริษัท ตงฟาง อีเล็คทริค คอร์เปอเรชั่น (Dongfang Electric Corporation) ในการพัฒนาคุณภาพของกังหันก๊าซ ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักในด้านการผลิตและขับเคลื่อนพลังงานของอุตสาหกรรมหนักในประเทศ

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202301/feb4db1450474f60bf338083a42499d2.shtml