22 ก.พ. 66 – ศาสตราจารย์หลาน เหว่ย และทีมวิจัยจากคณะเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กายภาพ มหาวิทยาลัยหลานโจว (School of Physical Science and Technology, Lanzhou University) ได้พัฒนาผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์ (e-skin) แบบยืดหยุ่นและโปร่งใสชนิดใหม่ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง เนื่องด้วยความยืดหยุ่นทางกลไก ทำให้ e-skin สามารถติดเข้ากับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้โดยตรง สามารถตรวจสอบกิจกรรมที่ละเอียดอ่อนของมนุษย์ เผยให้เห็นถึงอนาคตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสวมใส่ได้จริง และมีแนวโน้มการนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานในด้านการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) รวมถึงสาขาอื่น ๆ ในระยะต่อไป ทีมวิจัยจะมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความสามารถทางประสาทสัมผัสและการจ่ายพลังงานของ e-skin ทำให้มีความใกล้เคียงกับผิวหนังมนุษย์มากขึ้น และสามารถปรับตัวได้มากขึ้นสำหรับการใช้งานต่าง ๆ ในอนาคต

ที่มา : https://www.chinadaily.com.cn/a/202302/22/WS63f5b418a31057c47ebb0355.html