ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมทอร์ชไฮเทค  สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศแผนสำคัญ : ภายในปี พ.ศ. 2568 ผู้มีความสามารถมากกว่า 100,000 คนจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดและเปลี่ยนแปลงความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมทอร์ชไฮเทค สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน (Torch High Technology Industry Development Center, MOST) ได้ประกาศ “แผนปฏิบัติการสำหรับการฝึกอบรมผู้มีความสามารถพิเศษเพื่อการถ่ายทอดและการเปลี่ยนแปลงของความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (《高质量培养科技成果转移转化人才行动方案》) โดยเสนอแผน เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการฝึกอบรมผู้มีความสามารถอย่างครอบคลุมสำหรับการถ่ายทอดและการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศจีน เพื่อปรับโครงสร้างการจัดหาผู้มีความสามารถให้เหมาะสม เสริมสร้างการจัดสรรผู้จัดการด้านเทคนิคที่มุ่งเน้นตลาด และสนับสนุนระบบการฝึกอบรมและการสร้างทีมผู้มีความสามารถเพื่อการถ่ายทอดและการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในจีนเพื่อก้าวไปสู่ขั้นตอนของการพัฒนาคุณภาพสูง

เสนอแผน : ภายในปี พ.ศ. 2568

ผู้มีความสามารถมากกว่า 100,000 คนจะได้รับการฝึกอบรมสำหรับการถ่ายทอดและการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างทีมมืออาชีพผู้จัดการด้านเทคนิค

จะมีผู้จัดการด้านเทคนิคมืออาชีพไม่น้อยกว่า 10,000 คน ทำงานในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จต่าง ๆ

จะมีการจัดตั้งฐานการฝึกอบรมผู้มีความสามารถมากกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ และทีมที่ปรึกษาการถ่ายทอดความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะถูกสร้างขึ้นโดยมีบุคลากรไม่น้อยกว่า 300 คน

หน้าที่สำคัญ

(1) ส่งเสริมการพัฒนาการฝึกอบรมความสามารถที่ได้มาตรฐาน

– สร้างกรอบความรู้สำหรับการบ่มเพาะความสามารถ

– สร้างระบบการฝึกอบรม การไล่ระดับความสามารถ

(2) การยกระดับการทำงานของฐานฝึกอบรมผู้มีความสามารถด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งชาติ

– เสริมสร้างรูปแบบและสร้างฐานการฝึกอบรมผู้มีความสามารถ

– สร้างทีมผู้มีความสามารถสำหรับการถ่ายทอดและการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(3) ปรับโครงสร้างการสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษให้เหมาะสมสำหรับการถ่ายทอดและการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– ขยายวงกว้างของการฝึกอบรมบุคลากร

– ปรับปรุงความแม่นยำในการจัดสรรผู้มีความสามารถ

(4) ปลดล็อคเส้นทางการพัฒนาอาชีพของผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

– สร้างและปรับปรุงกลไกการเชื่อมโยงหลายฝ่ายสำหรับการฝึกอบรมผู้มีความสามารถ

– ปรับปรุงกลไกการจ้างงานที่มุ่งเน้นตลาดของผู้จัดการด้านเทคนิค

(5) ปรับปรุงการถ่ายทอดและการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลูกฝังความใส่ใจต่อสังคมสำหรับผู้มีความสามารถ

– เสริมสร้างการศึกษาและการฝึกอบรมทางวิชาการ

– ดำเนินการประเมินผู้ที่มีความสามารถ

(6) การส่งเสริมความเป็นสากลของทีมผู้มีความสามารถสำหรับการถ่ายทอดและการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา : https://mp.weixin.qq.com/s/7pYD92BZahZVzKLT6qWvCw