5 มี.ค. 66 – นายจิน จ้วงหลง (Jin Zhuanglong) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน ได้ให้สัมภาษณ์หลังการเปิดวาระการประชุมครั้งที่ 1 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ชุดที่ 14 ณ กรุงปักกิ่ง

จีนจะเร่งดำเนินการรักษาเสถียรภาพการเติบโตทางอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นไปในภาคส่วนหลัก เช่น อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ เหล็กและโลหะ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก ปิโตรเคมี และการลงทุนในภาคการผลิตจะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจีนจะใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และขับเคลื่อนภาคการผลิตไปสู่การผลิตระดับไฮเอนด์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2565 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

ปัจจุบันจีนสร้างสถานีฐาน 5G มากกว่า 2.34 ล้านแห่ง โดยจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟน 5G ทะลุ 575 ล้านคน ในปีนี้ จีนจะสร้างสถานีฐาน 5G 600,000 แห่ง จีนจะเร่งสร้างเครือข่ายและขยายการใช้เทคโนโลยี 5G โดยตั้งเป้าจะสร้างสถานีฐาน 5G รวม 2.9 ล้านแห่งภายในสิ้นปี 2566

จีนจะเร่งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 6G ให้เร็วขึ้น จีนได้จัดตั้ง IMT-2030 (6G) Promotion Group ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหลักในจีนที่ส่งเสริม 6G และความร่วมมือระหว่างประเทศ

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/06/WS64054cfea31057c47ebb2736.html