9 มี.ค. 66 – นายหม่า ซิ่งรุ่ย (Ma Xingrui) เลขาธิการคณะกรรมการพรรคเขตการปกครองตนเองชนชาติอุยกูร์ซินเจียง กล่าวในระหว่างการอภิปรายของคณะผู้แทนซินเจียงในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติครั้งที่ 14 ว่า ด้วยการสนับสนุนด้านทรัพยากร ความได้เปรียบทางธรณีวิทยา และนโยบาย ภูมิภาคนี้ควรกล้าที่จะคิดและดำเนินการเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ ควรจะเผชิญกับความยากลำบาก เพื่อให้สามารถก้าวขึ้นมาจากด้านหลังในภาคส่วนนี้ได้

ซินเจียงจะดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนธุรกิจเอกชนให้เติบโต ซินเจียงจะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ถ่านหิน ธัญพืช ฝ้าย ผลไม้และผัก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน

แผนสามปีของภูมิภาคเพื่อการปฏิรูปเชิงลึกในภาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรได้รับการดำเนินการอย่างเต็มที่ และควรบังคับใช้การพัฒนาเทคโนโลยีหลัก ภูมิภาคนี้จะใช้กลยุทธ์การเปิดกว้างเชิงรุกมากขึ้น ซินเจียงมีพรมแดนติดกับแปดประเทศ เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมโบราณที่เชื่อมระหว่างจีนกับประเทศในเอเชีย นับตั้งแต่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เสนอริเริ่มโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางในปี พ.ศ. 2556 ภูมิภาคนี้มีความก้าวหน้าอย่างมากในการทำหน้าที่เป็นพื้นที่หลักในแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบก (Silk Road Economic Belt) รถไฟบรรทุกสินค้าจีน-ยุโรปส่วนใหญ่ออกจากจีนผ่านทางท่าเรือบกในซินเจียง และมีประสิทธิภาพดีขึ้นมาก และจะยังคงส่งเสริมการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจและพื้นที่โดยรอบท่าทางบก ตลอดจนกระชับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

ข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรในพื้นที่ ในปี 2565 ปริมาณการส่งออกของซินเจียงสูงถึง 246 พันล้านหยวน (3.53 หมื่นล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.4 เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ปริมาณการนำเข้าสูงถึง 37.2 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 เมื่อเทียบเป็นรายปี

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/09/WS64093696a31057c47ebb340b.html