จีนประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของปลาสเตอร์เจียนในแม่น้ำแยงซี

28 มี.ค. 66 – จีนประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของปลาสเตอร์เจียนในแม่น้ำแยงซี ซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ภายใต้การคุ้มครองระดับชาติชั้นหนึ่ง เป็นการวางรากฐานสำหรับการฟื้นฟูการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของสายพันธุ์ในแม่น้ำอย่างสมบูรณ์ กระทรวงเกษตรและกิจการชนบท (Ministry of Agricultural and Rural Affairs : MOA) กล่าวว่าจะมีความพยายามต่อไปในการขยายการทดสอบการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ เพิ่มจำนวนสายพันธุ์และฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของปลาสเตอร์เจียน

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/28/WS64225056a31057c47ebb6f3c.html