16 เม.ย. 66 – ตามรายงานจากกรมป่าไม้ของกว่างซี ค้นพบต้นไม้สกุล Parashorea chinensis ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน มีอายุประมาณ 150 ปี สูง 72.4 เมตร เป็นต้นไม้ที่เติบโตสูงที่สุดในภูมิประเทศแบบคาสต์ (Karst Topography) การค้นพบล่าสุดของต้นไม้ได้ชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหนือกว่าของภูมิภาค ซึ่งได้รับประโยชน์จากความพยายามในการปกป้องมาหลายทศวรรษ และคาดว่าต้นไม้จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากภูมิประเทศปิดช่วยป้องกันลมแรงและฟ้าผ่าจากสภาพอากาศ

https://www.chinadaily.com.cn/a/202304/16/WS643ba8d0a310b6054facddcc.html