นักวิจัยจีน ค้นหาเส้นทางสู่แบตเตอรี่ชนิดใหม่

7 เม.ย. 66 – ศาสตราจารย์เฉิน ผิง (Chen Ping) และทีมวิจัยจากสถาบันฟิสิกส์เคมีต้าเหลียน สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ (Dalian Institute of Chemical Physics of the Chinese Academy of Sciences) ประสบความสำเร็จในการเหนี่ยวนำอะตอมไฮโดรเจนที่มีประจุลบแบบซูเปอร์ไอออนิก (Super-ionic conductor) ที่อุณหภูมิโดยรอบ ซึ่งจะทำให้มีโอกาสอย่างมากในการสร้างแบตเตอรี่โซลิดสเตตไฮไดรด์ (Solid-state hydride batteries) เซลล์เชื้อเพลิง เซลล์ไฟฟ้าเคมี และปูทางไปสู่การแปลงไฟฟ้าเคมีและการเก็บพลังงานสะอาดขั้นสูง

https://www.chinadaily.com.cn/a/202304/07/WS642ffad8a31057c47ebb8f37_1.html