• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รู้จักอำเภอจือจง แหล่งปลูก “ส้มสีเลือด” ที่ใหญ่ที่สุดในจีน ส่งออกส้มบุกตลาดไทยแล้ว

รู้จักอำเภอจือจง แหล่งปลูก “ส้มสีเลือด” ที่ใหญ่ที่สุดในจีน ส่งออกส้มบุกตลาดไทยแล้ว

เมื่อ 30 ปีก่อน จีนนำเข้าส้มสีเลือดสายพันธุ์ทาร็อคโคจากอิตาลี ปัจจุบันได้รับการพัฒนาสู่สายพันธุ์จือจงและกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของอำเภอจือจง เมืองเน่ยเจียง มณฑลเสฉวน รวมทั้งยังได้รับการรับรองให้เป็นผลไม้บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แห่งชาติประจำอำเภอจือจง

อำเภอจือจงมีพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตส้มสีเลือดมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศจีน และเป็นฐานอุตสาหกรรมส้มสีเลือดที่คุณภาพดีและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ทั้งนี้ อำเภอจือจงมีระบบอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร ครอบคลุมการวิจัยพัฒนา การผลิต การแปรรูป การจัดเก็บ การขนส่ง การจำหน่าย การสร้างแบรนด์ และการบริการ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 อำเภอจือจงจัดพิธีเปิดตัวการส่งออกส้มสีเลือดสู่ประเทศไทย ปี 2566 โดยส่งออกส้มสีเลือดจำนวน 100 ตันด้วยระบบโซ่ความเย็นไปยังประเทศไทยผ่านเส้นทางหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road) ซึ่งใช้เวลาเพียง 3 วันเท่านั้น

อำเภอจือจงให้ความสำคัญกับการบุกตลาดต่างประเทศ มีการส่งออกส้มสีเลือดไปยังยังประเทศรัสเซียและภูมิภาคอาเซียน และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 อำเภอจือจงได้จัดงานประชาสัมพันธ์ส้มสีเลือดครั้งยิ่งใหญ่ ณ ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามในกรุงเทพฯ ทำให้ผู้ที่อยู่ในแวดวงการจำหน่ายผลไม้และการค้าในประเทศไทยมีความเข้าใจเกี่ยวกับส้มสีเลือด

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู ลงพื้นที่สำรวจเขตสาธิตการเพาะปลูกส้มสีเลือดจือจง ซึ่งเพาะปลูกภายใต้แนวคิดการเกษตรผสมผสาน โดยเลี้ยงปลาดุกและปลูกส้มสีเลือดจือจงในพื้นที่เดียวกัน สามารถใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอำเภอจือจงได้มากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันเขตฯ มีส้มสีเลือดจือจงที่ได้รับการวิจัยและพัฒนากว่า 10 สายพันธุ์ ซึ่งมีคุณภาพและรสชาติดีกว่าสายพันธุ์ทาร็อคโคที่นำเข้ามาจากอิตาลีเมื่อ 30 ปีก่อน โดยส้มสีเลือดจือจงมีสีส้มอมแดง มีความชุ่มฉ่ำ รสชาติหวานอมเปรี้ยว อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และมีกลิ่นหอมคล้ายกับกลิ่นกุหลาบ

การปลูกส้มสีเลือดให้มีคุณภาพดี ต้องใช้ดิน น้ำ อากาศที่เหมาะสม และต้องอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิเพื่อให้ส้มมีรสชาติหวานมากขึ้น ปัจจุบันไทยยังไม่สามารถปลูกส้มสีเลือดได้ จึงต้องอาศัยการนำเข้าจากอำเภอจือจง

อุตสาหกรรมส้มสีเลือดในอำเภอจือจงกำลังพัฒนาไปได้ด้วยดี มีพื้นที่ครอบคลุม 22 ตำบล รวม 186.66 ล้านตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ปลูกส้มสีเลือดทั่วประเทศจีน มีผลผลิตต่อปีมากกว่า 400,000 ตัน เป็นอุตสาหกรรมหลักในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ช่วยทำให้ชาวบ้านในโครงการขจัดความยากจนมีรายได้สุทธิสูงกว่า 11,000 หยวน/ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.41

ไทยและจีนต่างก็มีสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพ และมีความได้เปรียบด้านการเกษตรที่แตกต่างกัน เป็นโอกาสอันดีสำหรับความร่วมมือทางการเกษตรระหว่างกัน ไทยนิยมส่งออกผลไม้มายังจีน อาทิ ทุเรียน มังคุด ลำไย ฯลฯ  และจีนเริ่มส่งออกส้มสีเลือดจือจงไปบุกตลาดประเทศไทย ปัจจุบัน ได้มีการเปิดเส้นทางการขนส่งแห่งใหม่ขึ้นหลายแห่ง ทำให้การขนส่งเพื่อกระจายสินค้าไปยังเมืองทางตะวันตกของจีนสะดวกขึ้น ประกอบกับการใช้นโยบายกรอบความร่วมมือ RCEP และรถไฟจีน-ลาว-ไทย จะช่วยส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างจีนและไทยสู่ความยั่งยืน รวมถึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยควรรีบคว้าไว้

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ Baijiahao บัญชีของ Neijiang Toutiao (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566)

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1724459383793860907&wfr=spider&for=pc

เว็บไซต์ทางการของสำนักข่าว Thepaper News (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566)

https://m.thepaper.cn/baijiahao_17830832

เว็บไซต์ scnjnews บัญชีของ iNeijiang  (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566)

https://app.scnjnews.com/apptpl/template/displayTemplate/news/newsDetail/15075/6365155.html?isShare=true

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]