เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 คณะกรรมการการพาณิชย์นครฉงชิ่งประกาศแผนพัฒนาตลาดระหว่างประเทศ “Hundred Regiments and Thousand Enterprises” เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการค้าต่างประเทศหลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ตลอด 3 ปี โดยมุ่งหน้ายึดตลาดอาเซียนเป็นที่แรก

ในแผนดังกล่าว อาเซียนได้รับเลือกให้เป็นจุดหมายแรก เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนการค้าต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของนครฉงชิ่ง วันที่ 7 มกราคม 2566 คณะเดินทางวิสาหกิจชุดแรกในนครฉงชิ่งกว่า 23 แห่ง ออกเดินทางไปยังมาเลเซียและไทย โดยจะดำเนินภารกิจนานกว่า 8 วัน เพื่อเยี่ยมเยือนลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ ค้นหาโอกาสทางธุรกิจ และคว้าออเดอร์สินค้าจากต่างประเทศ วิสาหกิจที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้โดยส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจด้านเครื่องมือฮาร์ดแวร์ เครื่องจักรทั่วไป รถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาหาร และสิ่งทอ ฯลฯ

นายสวี ซินเฉิง รองผู้อำนวยการคณะกรรมการการพาณิชย์นครฉงชิ่ง กล่าวว่า อาเซียนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของนครฉงชิ่ง ที่ผ่านมา นครฉงชิ่งมีการติดต่อสร้างความร่วมมือกับหลายประเทศในอาเซียน อาทิ เวียดนามและสิงคโปร์ ซึ่งประเทศเหล่านี้เน้นความร่วมมือด้านการลงทุนเป็นหลัก ขณะที่มาเลเซียและไทยเน้นการแลกเปลี่ยนทางการค้าเป็นหลัก แผนการดำเนินงานในครั้งนี้ คณะผู้แทนจะเดินทางเยี่ยมเยือนหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของจีนในต่างประเทศ เพื่อทำความเข้าใจนโยบายการลงทุนและการค้า และเยี่ยมชมสมาคมธุรกิจในท้องถิ่นเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของตลาด และความต้องการในการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือ RCEP ศึกษาแนวโน้มการพัฒนาช่องทางความร่วมมือร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การประชุมจับคู่ธุรกิจแบบออฟไลน์ เพื่อแนะนำอุตสาหกรรมในท้องถิ่นและนโยบายทางเศรษฐกิจและการค้าของนครฉงชิ่ง อำนวยความสะดวกในการลงนามในคำสั่งซื้อสินค้าระหว่างกัน

จากผลการสำรวจก่อนดำเนินแผนฯ ดังกล่าว พบว่า มาเลเซียและไทยเป็นตลาดสำคัญของกลุ่มวิสาหกิจการค้าต่างประเทศในท้องถิ่นที่มีความร่วมมือทางการค้ากับนครฉงชิ่งที่โดดเด่นเป็นอันดับต้น ๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จากข้อมูลการค้าในปี 2564 ปริมาณนำเข้า-ส่งออกทั้งหมดระหว่างไทย-นครฉงชิ่ง มีมูลค่า 21.11 พันล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ของปริมาณการนำเข้า-ส่งออกทั้งหมดระหว่างอาเซียนกับนครฉงชิ่ง และตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2565 ปริมาณนำเข้า-ส่งออกรวมระหว่างไทยและนครฉงชิ่งอยู่ที่ 17 พันล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 15.2 ของปริมาณการนำเข้า-ส่งออกทั้งหมดระหว่างอาเซียนกับนครฉงชิ่ง นอกจากนี้ อาเซียนยังเป็นเขตบริการหลักของ Western New Land-Sea Corridor ในปีที่ผ่านมา ไทยมีการส่งออกสินค้าทางการเกษตรและผลไม้มายังภูมิภาคจีนตะวันตกผ่านระเบียงขนส่งเชื่อมทางบกและทางทะเลแห่งภาคตะวันตกสายใหม่อีกด้วย

ในช่วงปีที่ผ่านมา รัฐบาลในหลายมณฑลของจีนมีการจัดคณะเดินทางวิสาหกิจไปศึกษาและขยายตลาดต่างประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพและสำรวจตลาดต่างประเทศ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 กรมพาณิชย์มณฑลเสฉวนได้นำคณะวิสาหกิจกว่า 31 แห่งในพื้นที่เดินทางไปยังฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี ซึ่งการดำเนินงานนับว่าประสบผลสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถนำออเดอร์สินค้ากลับมาได้มากถึง 26.3 พันล้านหยวน

ภายหลังการเปิดประเทศในรอบ 3 ปี จีนกำลังเร่งรักษาเสถียรภาพทางการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเป็นคู่ค้ารายสำคัญ นครฉงชิ่งอยู่ในระหว่างการผลักดันให้วิสาหกิจในพื้นที่ใช้ประโยชน์จากข้อตกลง RCEP และระเบียงขนส่งเชื่อมทางบกและทางทะเลแห่งภาคตะวันตกสายใหม่ รวมถึงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางรางร่วมกับรถไฟจีน-ลาว และมุ่งมั่นขยายตลาดในต่างประเทศ นี่อาจเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทันสมัย การผลิตเครื่องจักร รถยนต์และรถจักรยานยนต์ และอุตสาหกรรมอาหาร ในการจับคู่ค้ารายใหม่ และขยายตลาดสินค้าของไทยสู่ตลาดภาคตะวันตกของจีน

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  เว็บไซต์ทางการของ cqnews.net (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566)

https://news.cqnews.net/1/detail/1060827051909750784/web/content_1060827051909750784.html

 

เว็บไซต์ทางการของ SCOL.COM.CN (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566)

https://sichuan.scol.com.cn/ggxw/202301/58794328.html

 

เว็บไซต์ทางการของ sww.cq.gov.cn (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566)

https://sww.cq.gov.cn/sy_247/bmdt/202301/t20230105_11455732.html

 

เว็บไซต์ TouTiao.com บัญชีทางการของ  Chongqing Daily (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566)

https://www.toutiao.com/article/7184735449246892578/

https://www.toutiao.com/article/7184740321644216843/

ที่มา : https://thaibizchina.com/