นครฉงชิ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นครฉงชิ่งได้ปรับโครงสร้าง เปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในช่วงต้นปี 2551 นครฉงชิ่งได้ตั้งเป้าหมายเป็นฐานอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยใช้ข้อได้เปรียบในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) ทำเลที่ตั้ง (2) การมีแรงงานศักยภาพสูง และ (3) นโยบายสนับสนุนจากรัฐ  เป็นตัวดึงดูดให้วิสาหกิจเลือกที่จะมาจดทะเบียนในนครฉงชิ่ง ในปี 2564 นครฉงชิ่งสามารถผลิตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกว่า 100 ล้านเครื่อง คิดเป็นมูลค่ากว่า 4 แสนล้านหยวน ซึ่งครองอันดับหนึ่งของโลกต่อเนื่อง 8 ปีซ้อน มูลค่าการส่งออกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมากกว่า 2 แสนล้านหยวน สูงเป็นอันดับ 1 ของจีนต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

การผลิตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้มูลค่าอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนครฉงชิ่งเติบโตร้อยละ 17.3 และมูลค่าการส่งออกในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนครฉงชิ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 72 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด

 

เหตุใดแบรนด์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กระดับโลกต่างเลือกนครฉงชิ่งเป็นฐานการผลิต

แบรนด์คอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ HP, Acer, ASUS 3  และแบรนด์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Dell, Toshiba, Sony, Apple, Xiaomi, Lenovo ฯลฯ ต่างเลือกจดทะเบียนการผลิตในนครฉงชิ่ง

ในปี 2551 โลกเกิดวิกฤตทางการเงิน แต่ยอดขายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกลับสวนกระแส เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 นครฉงชิ่งมองเห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าว ประกอบกับ HP มีแผนสร้างฐานการผลิตทั่วโลกในขณะนั้น โดยเมืองในอินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีนอยู่ในรายชื่อที่ HP สนใจพิจารณาไปลงทุน นครฉงชิ่งจึงได้จัดตั้งทีมพิเศษขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และพิสูจน์ให้ HP เห็นว่านครฉงชิ่งมีตลาดขนาดใหญ่และเอื้อสำหรับการเติบโตของธุรกิจ ประกอบกับ HP สนใจที่จะเจาะตลาดจีน จึงเลือกนครฉงชิ่งเป็นฐานการผลิต และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในนครฉงชิ่งเพื่อเป็นช่องทางสู่เมืองอื่น ๆ ในจีน

นครฉงชิ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์หลักในโครงการ “ผลิตในจีน ผลิตเพื่อจีน” ของ HP และสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเมืองในภูมิภาคตะวันตกของจีน รัฐบาลนครฉงชิ่งร่วมกับ HP ลงนามความร่วมมือโครงการ “ศูนย์บริการซอฟต์แวร์ HP ระดับโลก” โดยนครฉงชิ่งสามารถผลิตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้ได้ 40 ล้านเครื่อง ภายในระยะเวลา 3 ปี และร้อยละ 80 ของชิ้นส่วนที่จำเป็นได้รับการแปลเป็นภาษาจีน ตามเงื่อนไข

นอกจากการมาลงทุนในนครฉงชิ่งของ HP แล้ว บ. Foxconn ซึ่งผลิตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กระดับโลก ได้เข้าไปตั้งโรงงานผลิตแห่งที่ 2 ในจีนในนครฉงชิ่งด้วย (แห่งแรกตั้งอยู่ในเมืองเซินเจิ้น)

Acer เปิดเผยว่า ใช้เวลาพิจารณาเลือกฐานการผลิตในจีนกว่า 1 ปี สุดท้ายเลือกนครฉงชิ่งเพราะสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน และความได้เปรียบด้านระบบโลจิสติกส์ของนครฉงชิ่ง โดยเลือกตั้งฐานการผลิตในเขตปลอดภาษีเหลี่ยงลู่ชุ่นทาน

สำหรับ Lenovo ได้โอนคำสั่งการผลิตคอมพิวเตอร์ PC ทั้งหมดจากอำเภอคุนซาน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู มาผลิตในนครฉงชิ่งตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา และในอนาคตจะเริ่มผลิตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ด้วย ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุตสาหกรรม และบริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์และมีรายได้มากขึ้นจากการเลือกลงทุนที่เขตปลอดภาษีเหลี่ยงลู่ชุ่นทาน นครฉงชิ่ง

นครฉงชิ่งมีข้อได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางของประเทศจีน มีระบบโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรที่สะดวกรวดเร็ว โดยมีการจัดตั้งขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนครฉงชิ่ง-ซินเจียง-ยุโรป (ยวี๋ซินโอว) ระยะทาง 11,179 กม. เพื่อส่งออกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ผลิตในนครฉงชิ่งไปยังตลาดในยุโรป รวมถึงมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากรัฐบาล ประกอบกับแรงงานศักยภาพและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้นครฉงชิ่งพัฒนาไปสู่เมืองศูนย์กลางการผลิตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กระดับโลก

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ xunjk.com (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565)

http://www.xunjk.com/xinwen/yejie/2022/0401/212441.html

ที่มา : https://thaibizchina.com/