เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสงานงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 20 (The Senior OfficialsMeeting (SOM) for the 20th CAEXPO) ได้กลับมาจัดแบบออฟไลน์ที่นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงอีกครั้ง หลังจากที่ต้องจัดแบบผสมผสานออฟไลน์+ออนไลน์เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทางจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

โดยคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วยกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกงสุลฝ่ายพาณิชย์ ณ นครหนานหนิง (ในฐานะ counterpart หลัก) รวมถึงกงสุลฝ่ายการลงทุน ณ นครกว่างโจว ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

 

งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่นครหนานหนิงของกว่างซี
ปีนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20 ในชั้นนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2566

 

ตามรายงาน ปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมของการจัดงาน China-ASEAN Expo ครั้งที่ 20 เป็นไปด้วยความราบรื่นตามกรอบเวลา โดยสำนักงานเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo Secretariat) ได้ประสานงานรอบแรกกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วม (co-host) จากประเทศสมาชิกอาเซียน และสมาคม/หอการค้าแล้ว

สำหรับไฮไลท์หลักของงาน China-ASEAN Expo ครั้งที่ 20 อาทิ

(1) การเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ของการจัดงาน China-ASEAN Expo และ ยกระดับฟังก์ชันของเวทีการเจรจาระดับสูง และยกระดับบทบาทของ ช่องทางหนานหนิง” หรือ Nanning Chanel งานในปีนี้จะจัดการประชุมระดับสูง 32 เวที (เป็นเวทีการประชุมที่จัดขึ้นช่วงเดียวกันงาน China-ASEAN Expo รวม 14 เวที และการประชุมในเวลาอื่น 18 เวที)

(2) การฟื้นฟูพื้นที่จัดงาน (scale) ในส่วนของผู้ประกอบการจากอาเซียนให้กลับสู่ระดับก่อนโควิด-19 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการอาเซียนในการนำเข้าสินค้าเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน เช่น การปฏิบัติพิธีการศุลกากรและชำระภาษีที่เกี่ยวข้อง การเช่าเหมาลำเครื่องบิน

ขณะนี้ ประเทศอินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ไทย และเวียดนาม ได้ยืนยันความประสงค์เบื้องต้นที่จะเหมาพื้นที่อาคารแสดงสินค้าทั้งฮอลล์แล้ว ขณะที่ในส่วนพื้นที่จัดงานฝ่ายจีน ผู้ประกอบการจีนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าอย่างคึกคัก คิดเป็นสัดส่วน 60% ของจำนวนคูหาทั้งหมดแล้ว

(3) การฟื้นฟูโซนนิทรรศการ เมืองแห่งมนต์เสน่ห์” (City of Charm) ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยขณะนี้ บรูไน สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ที่ได้ยืนยันรายชื่อเมือง/จังหวัดและแปลน เมืองแห่งมนต์เสน่ห์” ของงานในปีนี้แล้ว รวมถึงนครหังโจวของประเทศจีน ขณะที่ ประเทศไทย” อยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกจังหวัดที่มีความพร้อมเข้าร่วม

(4) การจัดตั้งโซนนิทรรศการใหม่ เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แฟชั่น และการออกแบบอุตสาหกรรม

(5) การพัฒนาและยกระดับโซนนิทรรศการที่เคยจัดในปีก่อน อาทิ รถยนต์พลังงานทางเลือก พื้นที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ พื้นที่ไลฟ์สตรีมมิ่งของเน็ตไอดอล รวมถึงพื้นที่นิทรรศการการเกษตรดิจิทัลและการเกษตรอัจฉริยะเพื่อให้สอดรับกับ ปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารจีน-อาเซียน”

(6) การจัดฟอรัมและกิจกรรมด้านเศรษฐกิจใหม่ๆ อาทิ ฟอรัมเศรษฐกิจทางทะเล (Blue Economic Forum) กิจกรรมพิเศษ ปีแห่งการลงทุนจีน – Walk-in Guangxi” การประชุมนักจัดซื้อจีน-อาเซียน กิจกรรม China-ASEAN Expo – คนดังอยากบอก” รวมถึงกิจกรรมพิเศษในสาขาใหม่ๆ หรือ Hot Topic ที่กำลังอยู่ในกระแสนิยมอย่างเศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจสีเขียว (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ RCEP

(7) การเร่งพัฒนา China-ASEAN Expo on Cloud ในระยะที่ 2 และ 3 เพื่อเพื่อพัฒนา ‘ช่องทางเสริม’ ในการจัดงาน China-ASEAN Expo ผ่านระบบออนไลน์ และเป็น ‘ประตูบานใหม่’ ให้สินค้าอาเซียนขยายเข้าไปทำตลาดจีน รวมถึงการพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพสูงของ “ศูนย์ธุรกิจจีน-อาเซียน” (China-ASEAN Business Center – CABC /中国-东盟经贸中心) และ “ศูนย์รวมสินค้าโดดเด่นจีน-อาเซียน” หรือที่เรียกสั้นๆว่า CAMEX (China-ASEAN Mercantile Exchange Center/中国—东盟特色商品汇聚中心) เพื่อสร้างงาน China-ASEAN Expo แบบไม่มีวันปิดฉาก

ในระหว่างการประชุมฯ ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ประเทศที่ทำผลงานยอดเยี่ยมในการเข้าร่วมงาน China-ASEAN Expo ครั้งที่ 19 ที่ผ่านมา ซึ่ง ประเทศไทย” สามารถคว้าไปได้ 4 รางวัล ได้แก่ Best National Pavilion / Best Exhibitor Organizer / Best Industry Organizer และ Best Promotion on Investment Cooperation

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อคมาตรการคุมเข้มโควิด-19 ของรัฐบาลจีน และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค บีไอซี เชื่อมั่นว่า งาน China-ASEAN Expo ปีนี้ จะเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนพลวัตทางเศรษฐกิจ และช่วยสร้างโอกาสด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค รวมถึงประเทศไทย

ผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าร่วมงาน China-ASEAN Expo คอยติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมงานฯ ได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ของกระทรวงพาณิชย์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-507 8381 และอีเมล [email protected] ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดหรือข้อมูลอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน บีไอซีจะรายงานให้ผู้ประกอบการทราบเป็นระยะ

 

 

จัดทำโดย : นางสาวหยาง อีเต๋ (杨依嵽) นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี
เรียบเรียงโดย  : นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา : เว็บไซต์ www.gxzf.gov.cn (广西政府网) วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
หนังสือพิมพ์ Nanning Evening บนแพลตฟอร์ม Wechat Official Account (
南宁晚报微信公众号) วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

 

ที่มา : https://thaibizchina.com/