แนะนำสาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยชิงหัว (Engineering Management, Tsinghua University) แนะนำโดย ธนอร …