• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • การค้าระหว่างประเทศนครฉงชิ่งครึ่งปีแรก โตแข็งแกร่ง บุกขยายตลาดเพิ่มต่อเนื่อง

การค้าระหว่างประเทศนครฉงชิ่งครึ่งปีแรก โตแข็งแกร่ง บุกขยายตลาดเพิ่มต่อเนื่อง

ในช่วงต้นปีที่ผ่าน มาความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลกเพิ่มสูงขึ้น อัตราการเติบโตของประเทศที่พัฒนาแล้วชะลอตัวลงและสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น

เมื่อวันที่ 28 คณะกรรมการพาณิชย์นครฉงชิ่งได้เปิดเผยสถิติการค้าระหว่างประเทศในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 ดังนี้

การเติบโตอย่างรวดเร็วของ “3 รายการใหม่”

ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ นครฉงชิ่งมีสินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่ลิเทียม ซึ่งช่วยผลักดันการขยายตัวของการส่งออก โดยได้มีมาตรการต่างๆเพื่อการส่งออกรถยนต์และรถยนต์พลังงานใหม่และเสริมสร้างความมั่นคงด้านโลจิสติกส์และการขนส่งรถยนต์พลังงานใหม่ในยุโรปกลาง

ในช่วงครึ่งปีแรก นครฉงชิ่งส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่รวม 6,139 คัน มูลค่า 790 ล้านหยวน มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 และร้อยละ 1.9 ตามลำดับ ส่วนการส่งออกแบตเตอรี่ลิเทียมมีมูลค่า อยู่ที่ 2,830 ล้านหยวน มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3

ในขณะเดียวกัน นครฉงชิ่งได้สร้างระบบ “รายชื่อนำร่อง” สำหรับการนำเข้าชิ้นส่วนประกอบเก่าที่สำคัญมาทำการวิจัยและพัฒนารถยนต์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการนำร่องการนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงแบบค้าปลีกในรูปแบบอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน และมีการทดลองในรูปแบบ “พื้นที่ปลอดภาษี + อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน” ที่มีการค้าปลีกรูปแบบใหม่และมีการจัดส่งที่รวดเร็วนครฉงชิ่งยังได้เริ่มโครงการ “Hundred Regiments and Thousand Enterprises” เพื่อส่งเสริมองค์กรต่างๆ ให้ก้าวไปสู่ระดับโลกและได้สนับสนุนองค์กรมากกว่า 200 แห่ง ให้ดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้ากับมาเลเซีย ไทย เมียนมาร์ เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ ทำให้การเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการค้ามีประสิทธิภาพและมีผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาที่แข็งแกร่งของตลาดเกิดใหม่

ในช่วงครึ่งปีแรก นครฉงชิ่งได้นำเข้าและส่งออกไปยังตลาดเกิดใหม่อื่นๆ เช่น กลุ่มประเทศ BRIC มีมูลค่า 28,470 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 9.1 ยุโรปตะวันออก มีมูลค่า 18,010 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 15.7 และแอฟริกา มีมูลค่า 13,620 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 10.7 ด้วยการพัฒนาของตลาดที่เกิดใหม่ทำให้นครฉงชิ่งลดการพึ่งพาตลาดแบบดั้งเดิมของยุโรปและอเมริกาและสามารถป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบของอุปสงค์ภายนอกที่ลดลงในตลาดเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การก่อสร้างเมืองศูนย์กลางการบริโภคระหว่างประเทศ การส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคในนครฉงชิ่งมีมูลค่าถึง 12,390 ล้านหยวนพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 34.3

โดยที่นครฉงชิ่งมีอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีลักษณะเฉพาะอยู่แล้ว จึงมุ่งมั่นที่จะสร้าง แบรนด์สินค้าเกษตรเพื่อขยายการส่งออก พัฒนาการค้าระหว่างประเทศและฟื้นฟูชนบท โดยในปีนี้ได้มีการส่งเห็ดหอมเฉิงโข่วออกไปยังต่างประเทศเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นครั้งแรกที่อำเภอเฉิงโข่วมีการส่งออกไปยังต่างประเทศในรอบ 5 ปี

การเร่งหาจุดเติบโตทางการค้าระหว่างประเทศใหม่

คณะกรรมการพาณิชย์ได้อธิบายว่า ในช่วงครึ่งปีแรกนครฉงชิ่งมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ที่เหมาะสำหรับการค้าขายอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนในเขตพื้นที่ และอำเภอต่างๆ และวางแผนที่จะเปิดตัวกิจกรรม “Chongqing Trade Global, Cross-Power Empowerment” เพื่อเป็นแนวทางในองค์กรการค้าระหว่างประเทศแบบดั้งเดิมและองค์กรการผลิตให้ใช้ช่องทางอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน “เข้าสู่โลกออนไลน์”เพื่อส่งเสริมเขตอุตสาหกรรมให้ได้ “ออกเยี่ยมชมต่างประเทศ” โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมมากกว่า 200 ราย

ในขั้นต่อไป นครฉงชิ่งจะสร้างเสถียรภาพให้ตลาดการค้าต่างประเทศขั้นพื้นฐาน รักษาปริมาณการค้าที่มีอยู่และขยายขอบเขตเพิ่มเติม สนับสนุนโครงการสำคัญในการค้าระหว่างประเทศ ขยายการค้าระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ ใช้ประโยชน์จากช่องทางภูมิภาคตะวันตกอย่าง New Western Land-Sea Corridor และ China Europe Railway Express (Yuxinou) รวมถึงเสริมสร้างการวางแผนการตลาดที่หลากหลายและแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพอย่างจริงจัง

 

ที่มาข้อมูล :

1. เว็บไซต์ cq.chinanews.com (เข้าถึงเมื่อ 2 สิงหาคม 2566)

https://www.cq.chinanews.com.cn/news/2023/0730/36-4232.html

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]