18 ส.ค. 66 – สถานีอวกาศเทียนกงของจีนได้มีการดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด 110 โครงการ ครอบคลุมการวิจัยหลากหลายสาขา รวมถึงชีววิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ไร้แรงโน้มถ่วงและวัสดุศาสตร์ ถึงตอนนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้รับข้อมูลดิบจากการทดลองเกือบ 100 เทราบิต และตัวอย่างการทดลองกว่า 300 ตัวอย่าง ทั้งการเพาะปลูกข้าวเปลือกในวงจรชีวิตที่สมบูรณ์ และการศึกษาผลกระทบของภาวะไร้น้ำหนักและรังสีคอสมิกต่อสุขภาพในระยะยาว เพื่อคิดค้นเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ ในการรักษาสุขภาพของนักบินอวกาศ

https://www.chinadaily.com.cn/a/202308/18/WS64df45dca31035260b81cf94.html