21 ส.ค. 66 – จีนเปิดตัวดาวเทียมสำรวจดวงใหม่ เกาเฟิน 12ดี (Gaofen 12D) ด้วยจรวดลองมาร์ช 4ซี (Long March 4C) ที่ศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉวียน ในทะเลทรายโกบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ดาวเทียมได้รับการพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีอวกาศเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Academy of Spaceflight Technology) เพื่อใช้ในการสังเกตการณ์ การสำรวจระยะไกล การวางผังเมือง การคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร ติดตามสภาพอากาศ ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ

https://www.chinadaily.com.cn/a/202308/15/WS64dada0ca31035260b81c30f.html