21 ส.ค. 66 – จีนได้เปิดตัวศูนย์หลักโรคติดต่อทางเดินหายใจที่กรุงปักกิ่ง (Beijing Major Respiratory Epidemic Disease Center) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม โดยจะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญในการควบคุมโรคระบาด และดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการวินิจฉัย การแพร่ระบาด การเตือนภัยล่วงหน้า และกลยุทธ์การควบคุมอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังติดตามพัฒนาการล่าสุดของโรคทางเดินหายใจที่สำคัญทั่วโลกอย่างใกล้ชิด และให้การสนับสนุนทางเทคโนโลยีและนโยบายสำหรับเมืองหลวง ถือเป็นก้าวสำคัญในการปกป้องสุขภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของเมืองในการควบคุมโรค

https://www.chinadaily.com.cn/a/202308/21/WS64e30435a31035260b81d54b.html