23 ส.ค. 66 – โครงการขุดค้นทางโบราณคดีชุดใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นในมณฑลเหลียวหนิงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งรวมพื้นที่ทั้งหมด 7 แห่งที่กระจัดกระจายไปทั่วมณฑล เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนเกี่ยวกับวัฒนธรรมหงซานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของหนึ่งในต้นกำเนิดสำคัญทางอารยธรรมจีนที่พัฒนาขึ้นนอกที่ราบภาคกลางในสมัยโบราณ นอกจากแหล่งวัฒนธรรมหงซานแล้ว ซากปรักหักพังภูเขาชิงซื่อหลิง (Qingshiling Mountain Ruins) ซึ่งเป็นจุดทางโบราณคดีที่ได้รับการขุดค้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเก้าปี ยังได้รวมอยู่ในโครงการปัจจุบัน ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งประดิษฐ์จากวัฒนธรรมเกาโกวหลี่ (Gaogouli) ที่เป็นวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของจีนโบราณ

https://www.globaltimes.cn/page/202308/1296859.shtml