• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ตลาดท่องเที่ยวมณฑลหูหนานคึกคักในช่วง 4 เดือนแรกปี 2566 จำนวนนักท่องเที่ยวโต 134.1%

ตลาดท่องเที่ยวมณฑลหูหนานคึกคักในช่วง 4 เดือนแรกปี 2566 จำนวนนักท่องเที่ยวโต 134.1%

กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลหูหนานได้แถลงข่าวสถานการณ์การท่องเที่ยวของมณฑลหูหนานว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566 มณฑลมีจำนวนนักท่องเที่ยว 113.11 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 134.1 และมีรายได้จากการจำหน่ายบัตรผ่านประตู 2,309.29 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 217.4 นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวระดับสูงสุดของประเทศจีนหรือระดับ AAAAA (5A) จำนวน 11 แห่งของมณฑลหูหนานยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 31.76 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 341.3 และมีรายได้จากการจำหน่ายบัตรผ่านประตู 779.60 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 522.3 อัตราการเติบโตทั้งในด้านจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการจำหน่ายบัตรผ่านประตูล้วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน

ในช่วงที่ผ่านมาของปี 2566 มณฑลหูหนานและแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของมณฑลได้ออกมาตรการหลายอย่างเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติหวงฮัวนครฉางซาได้เพิ่มเส้นทางการบินต่างประเทศมากขึ้น ท่าอากาศยานนานาชาติเหอฮัวเมืองจางเจียเจี้ยขยายเส้นทางการบินภายในประเทศมากขึ้น เขตหนานเยว่ของเมืองเหิงหยางมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวและการให้บริการของศูนย์บริการการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการเกิดความวุ่นวายและทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวภายในชุมชน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวภูเขาล่างซานได้จัดชุดกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เช่น เทศกาลเล่นว่าวครั้งที่ 1 การแสดงละครเวที “ตำนานรักแห่งหุบเขาล่างซาน” และการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวภูเขาล่างซานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับสตรีในวันสตรีสากล จนทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมณฑลหูหนานอย่างไม่ขาดสาย

ขณะเดียวกัน การที่จีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2566 และเปิดรับการเดินทางเข้า-ออกประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไป ได้ส่งผลให้นักเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งและตลาดท่องเที่ยวประเภทเดินทางแบบกลุ่มกับบริษัทท่องเที่ยวที่สำคัญ (จำนวน 108 ราย) ของมณฑลหูหนานกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2566 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามณฑลหูหนาน (Inbound tourist) จำนวน 7,399 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,435.1 และนักท่องเที่ยวมณฑลหูหนานที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ (Outbound tourist) จำนวน 18,812 คน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 8,223.9

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน มณฑลหูหนานมีแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ (1) อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวนและถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางธรรมชาติ (2) ภูเขาเหิงซาน เมืองเหิงหยาง (3) เขตท่องเที่ยวเสาซาน เมืองเซียงถาน (4) ตึกเยว่หยางและเกาะจวินซาน เมืองเยว่หยาง (5) เขตท่องเที่ยวเยว่ลู่ซานและเกาะส้ม นครฉางซา (6) หมู่บ้านฮวาหมิงโหลว นครฉางซา (7) อุทยานแห่งชาติทะเลสาบตงเจียง เมืองเชินโจว (8) มรดกโลกทางธรรมชาติภูเขาล่างซาน เมืองเส้าหยาง (9) สุสานเทพกสิกรเอี๋ยนตี้ เมืองจูโจว (10) อุทยานสวนดอกท้อ เมืองฉางเต๋อ และ (11) จุดชมวิวสะพานแขวนอ่ายจ้าย เขตปกครองตนเองเซียงซี

ที่มา: http://hn.news.cn/2023-05/16/c_1129617574.htm

หูหนาน ท่องเที่ยว

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]