• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ปี 2565 การท่องเที่ยวยูนนานเติบโตสวนกระแส จำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่าช่วงก่อนโควิด-19 – thaibizchina

ปี 2565 การท่องเที่ยวยูนนานเติบโตสวนกระแส จำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่าช่วงก่อนโควิด-19 – thaibizchina

ตลอดช่วง 3 ปีระหว่างปี 2562-2565 ที่รัฐบาลจีนดำเนินนโยบายควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจีน ที่ต้องพยายามทำทุกวิธีเพื่อประคองธุรกิจให้อยู่รอดท่ามกลางอุปสรรคในการประกอบธุรกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

สำหรับมณฑลยูนนานที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับสูงโดยรายได้จากการท่องเที่ยวครองสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่า GDP ทั้งมณฑล ได้พยายามฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยใช้แนวทางที่สร้างความสมดุลระหว่างมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพกับการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวรู้สึกมั่นใจและสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยว กอปรกับการเปิดใช้เส้นทางรถไฟจีน-ลาวตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ช่วยกระตุ้นให้การท่องเที่ยวของมณฑลยูนนานในปี 2565 กลับมาฟื้นตัวแบบก้าวกระโดดสวนกระแสในขณะที่มณฑลอื่นยังคงต้องเผชิญกับมาตรการการรับมือกับโรคโควิด-19

โดยปรากฏผลสัมฤทธิ์ในปี 2565 มณฑลยูนนานมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 840 ล้านคน ฟื้นตัวอยู่ในระดับร้อยละ 104.2 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีนักท่องเที่ยวประมาณ 800 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 9.449 แสนล้านหยวน ฟื้นตัวอยู่ในระดับร้อยละ 85.6 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีรายได้ 1.103 ล้านล้านหยวน ซึ่งอัตราการฟื้นตัวของมณฑลอยู่ในระดับแนวหน้าของจีนและสูงกว่าภาพรวมการฟื้นตัวของทั้งประเทศ

สำหรับในปี 2566 มณฑลยูนนานได้กำหนดแนวทางในการเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดการยกระดับ “ปฏิรูปการท่องเที่ยว” ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว  เทรนด์การท่องเที่ยว และรูปแบบการท่องเที่ยวที่มี “อัตลักษณ์ของมณฑลยูนนาน” โดยได้กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับ 1,000 ล้านคนและเพิ่มรายได้เป็น 1.2 ล้านล้านหยวนภายในปี 2566

ที่มา: http://yn.yunnan.cn/system/2023/03/01/032488477.shtml
http://yn.yunnan.cn/system/2023/03/01/032488477.shtml

ยูนนาน ท่องเที่ยว โควิด-19

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]