เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมมณฑลกุ้ยโจวได้ประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของมณฑลหลังจากปรับครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อเดือนจาก 1,790 หยวน เพิ่มเป็น 1,890 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 และปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อชั่วโมงจาก 18.6 หยวน เพิ่มเป็น 19.6 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ดังนี้

 

พื้นที่ความเจริญ

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อเดือน (หยวน) อัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อชั่วโมง (หยวน)
ก่อนปรับ หลังปรับ เพิ่มขึ้น

(ร้อยละ)

ก่อนปรับ หลังปรับ

เพิ่มขึ้น

(ร้อยละ)

ระดับ 1 (ระดับเมือง/เขตที่เจริญ)

1,790

1,890 5.6 18.6 19.6

5.4

ระดับ 2 (ระดับอำเภอที่เจริญ)

1,670

1,760 5.4 17.5 18.3

4.6

ระดับ 3 (พื้นที่ที่เหลือ)

1,570

1,660 5.7 16.5 17.2

4.2

กุ้ยโจว ค่าจ้างขั้นต่ำ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/