เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 มณฑลหูหนาน มณฑลหูเป่ยและมณฑลเจียงซี ซึ่งเป็นมณฑลที่มีอาณาเขตติดต่อกัน ร่วมกันเปิดตัวการจัดจำหน่ายบัตรท่องเที่ยว “บัตรเดียวเที่ยวสามมณฑล” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของสามมณฑลหรือพื้นที่ตอนกลางของเขตเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีตามข้อเสนอระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ที่ต้องการผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแบบบูรณาการร่วมกัน

การจำหน่ายบัตรท่องเที่ยวในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของทั้งสามมณฑล โดยบัตรวางจำหน่ายในราคาเพียง 300 หยวน ผู้ถือบัตรสามารถเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวของทั้งสามมณฑลได้มากกว่า 300 แห่ง ในจำนวนนี้ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวระดับสูงสุดตามมาตรฐานการจัดอันดับของจีน (ระดับ 5A) มากกว่า 20 แห่ง โดยสามารถเริ่มใช้บัตรดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นระยะเวลาหนึ่งปี  ทั้งนี้ แต่ละสถานที่ท่องเที่ยวจะกำหนดจำนวนครั้งในการเข้าชมโดยไม่ต้องเสียค่าบัตรผ่านประตูแตกต่างกันไป เช่น มรดกโลกทางธรรมชาติภูเขาล่างซานของเมืองเส้าหยาง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ในมณฑลหูหนานสามารถเข้าชมฟรีได้ 6 ครั้ง และอุทยานแห่งชาติเขาซานชิง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ในมณฑลเจียงซีสามารถเข้าชมฟรีได้ 1 ครั้ง

สำหรับการซื้อบัตร ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น “Life Page” บนแอปพลิเคชันธนาคาร ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) ไปรษณีย์จีน (China Post) สาขามณฑลหูหนาน และมินิโปรแกรม “Zhihuiyou Hunan” (质惠游湖南) สำหรับวิธีการใช้ ผู้ถือบัตรสามารถสำรองการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์ได้ล่วงหน้า และเดินทางเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวด้วยระบบจดจำใบหน้า โดย “บัตรเดียวเที่ยวสามมณฑล” สามารถช่วยลดขั้นตอนรอเข้าแถวยาวเพื่อซื้อและรับตั๋ว ซึ่งเหมาะกับ “ยุคเว้นระยะห่างและไร้สัมผัส”

ที่มา: http://hn.news.cn/2022-12/15/c_1129209713.htm
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1752166680739409297&wfr=spider&for=pc

หูหนาน หูเป่ย เจียงซี ร่วมมือ ท่องเที่ยว

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/