เดือน พ.ย. 2565 มูลค่าการส่งออกของจีนแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 2563

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2565 สำนักงานศุลกากรจีน (GACC) เผยว่า (1) ในเดือน พ.ย. 2565 มูลค่าการส่งออกของจีนลดลงร้อยละ 8.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 2563 ส่วนมูลค่าการนำเข้าลดลงร้อยละ 10.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2563 (2) ในช่วงเดือน ม.ค. พ.ย. 2565 อาเซียนยังคงเป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ของจีน โดยมูลค่าการค้าระหว่างจีน อาเซียนอยู่ที่ 5.89 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 15.4 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของจีนในช่วงดังกล่าว รองลงมาคือ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ และ (3) ในช่วงเดือน ม.ค. – พ.ย. 2565 มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศตามข้อริเริ่ม BRI อยู่ที่ 12.5 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2565 กระทรวงพาณิชย์จีน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันออกประกาศครั้งที่ 3 เพื่อ “ขยายพื้นที่เขตการส่งออกรถยนต์มือสอง” โดยมีเนื้อหาสำคัญ อาทิ (1) ขยายเขตเพิ่ม 14 แห่งในการส่งออกรถยนต์มือสอง อาทิ มณฑลเหลี่ยวหนิง มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลเหอหนาน มณฑลเสฉวน นครสือเจียจวงและนครฮูเหอเห้าเท่อ (2) กำหนดมาตรฐานการเข้าร่วมและการคัดเลือกของผู้ประกอบการท้องถิ่นในเขตพื้นที่ดังกล่าว และสนับสนุนบริษัทที่จำหน่ายรถยนต์มือสองในต่างประเทศ (3) กำหนดและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพของรถยนต์มือสองส่งออกให้สอดคล้องกับมาตรฐานตลาดเป้าหมายส่งออกหรือมาตรฐานในเขตพื้นที่การส่งออก และ (4) อำนวยความสะดวกในด้านการจดทะเบียนธุรกรรม การขอใบอนุญาตส่งออกและพิธีการศุลกากร

แหล่งที่มา:

https://economy.caixin.com/2022-12-07/101975201.html
http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkzcfb/202212/20221203372133.shtml

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]