เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2565 สำนักงานการศุลกากรของนครอู่ฮั่น เผยว่า ในปี 2564 อาเซียนเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่งของมณฑลหูเป่ย โดยมูลค่าการค้าระหว่างมณฑลหูเป่ยกับอาเซียนอยู่ที่ 74,370 ล้านหยวน เติบโตร้อยละ 34.1 จากปี 2563 ถือเป็นมูลค่าการค้าที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจาก “เศรษฐกิจดิจิทัล” ทั้งนี้ สินค้าส่งออกสำคัญที่มณฑลหูเป่ยส่งออกไปยังอาเซียน อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีออปโตอิเล็กทรอนิกส์ (+401.3%) ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญที่มณฑลหูเป่ยนำเข้าจากอาเซียน เช่น แผงวงจรรวม (+24.3%) และอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (+57.7%)

แหล่งที่มา :

https://m.chinanews.com/wap/detail/zw/cj/2022/01-25/9661638.shtml

 

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/