การผลิตและแปรรูปเห็ดกลายเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในอำเภอกู่เถียน เมืองหนิงเต๋อ มณฑลฝูเจี้ยน โดยในปี 2564 ผลผลิตเห็ดของอำเภอกู่เถียนสูงเกือบ 900,000 ตัน มีมูลค่าการผลิตเท่ากับ 2.2 หมื่นล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 70 ของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดของอำเภอกู่เถียน และสูงเป็นอันดับต้น ๆ ในอุตสาหกรรมเห็ดทั่วประเทศจีน

ปัจจุบัน อำเภอกู่เถียนมุ่งเน้นการพัฒนาเห็ดสายพันธุ์ใหม่ ๆ และแปรรูปผลผลิตเพื่อส่งออกต่างประเทศ โดยมีความร่วมมือกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมจวินฉ่าวแห่งชาติ (National Engineering Research Center of Juncao) จัดตั้งฐานสาธิตและส่งเสริมการวิจัยทางวิศวกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปเห็ด (เฉพาะเห็ดหรือเปล่า) เชิงลึก เช่น การนำเทคโนโลยีแช่เยือกแข็งแบบสูญญากาศหรือเทคโนโลยีฟรีซดรายมาแปรรูปเห็ดและถนอมอาหารอาทิ ซุปเห็ดขาวแบบแช่เยือกแข็ง รวมถึงพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยเทคโนโลยีขั้นสูงมากกว่า 35 ผลิตภัณฑ์ อาทิ คุกกี้เห็ดขาว สบู่เห็ดขาว ครีมบำรุงผิวหน้าเห็ดขาว มาร์คหน้าเห็ดขาว ฯลฯ

ในปี 2565 อำเภอกู่เถียนตั้งเป้าหมายจะส่งเสริมการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมเห็ดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ประกอบการจดทะเบียนประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเห็ดในอำเภอกู่เถียนจำนวน 244 แห่ง คาดว่าจะมีมูลค่าการผลิตกว่า 1 หมื่นล้านหยวนต่อปี และตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการผลิตเป็น 3.5 หมื่นล้านหยวนต่อปีภายในปี 2568

แหล่งอ้างอิง http://fj.news.cn/zhengqing/2022-01/12/c_1128254718.htm

https://www.sohu.com/a/443006379_100218130

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/