บริษัทวิจัย Zero Power Intelligence Group รายงานว่า ตลาดสินค้าตกแต่งบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในจีน โดยคาดว่าจะมีมูลค่า 2.57 แสนล้านหยวนภายในปี 2565 ในขณะเดียวกันเว็บไซต์ข่าวของจีน 36Kr.com เผยผลสำรวจพบว่า (1) ร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสำรวจให้ความสำคัญกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับ 1 เมื่อเลือกซื้อสินค้าตกแต่งบ้านในหมวดสินค้าสำหรับทาสีผนัง พื้นไม้ และเฟอร์นิเจอร์ และ (2) กลุ่มผู้บริโภคที่เกิดในยุค 80s และ 90s เป็นกลุ่มผู้โภคหลักของตลาดสินค้าตกแต่งบ้านของจีน และเป็นกลุ่มที่นิยมเลือกซื้อสินค้าตกแต่งบ้านที่ไม่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์เป็นส่วนประกอบแม้จะมีราคาสูงกว่า

แหล่งที่มา :

https://www.chinadaily.com.cn/a/202112/02/WS61a826b1a310cdd39bc78d83.html

 

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/