(1) ในช่วงปี 2556 ถึงเดือน ก.ย. 2564 การค้าระหว่างจีนกับประเทศตามเส้นทาง Belt and Road Initiative (BRI) มีมูลค่าสะสม 10.4 ล้านล้านหยวน

(2) ปี 2563 สัดส่วนมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศตามเส้นทาง BRI ต่อมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของจีนเพิ่มขึ้น 4.1 จุดเมื่อเทียบกับปี 2556

(3) ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 การค้าระหว่างจีนกับประเทศตามเส้นทาง BRI มีมูลค่า 9.3 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยในจำนวนดังกล่าว จีนนำเข้าจากประเทศตามเส้นทาง BRI มูลค่า 4.03 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 จากช่วงเดียวกันของปี 2563 และจีนส่งออกไปยังประเทศตามเส้นทาง BRI มูลค่า 5.27 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.9 จากช่วงเดียวกันของปี 2563

(4) ปัจจุบันจีนมีการลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรี 7 ฉบับกับ 13 ประเทศตามเส้นทาง BRI

แหล่งที่มา :

http://finance.china.com.cn/news/20211128/5698104.shtml

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/