เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 สำนักงานพาณิชย์ของมณฑลเหอหนาน ประกาศแผนงานการทดสอบนำเข้ายาค้าปลีกผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce (CBEC) โดยมีสาระสำคัญ (1) ยาที่นำเข้าผ่านช่องทาง CBEC ได้ ได้แก่ ยา over-the-counter (OTC) 13 รายการที่ได้รับอนุญาติให้จำหน่ายที่จีนอยู่แล้ว และในหลักการจีนจะไม่เพิ่มประเภทยาในช่วงทดลองแผนงานดังกล่าว (2) บริษัทที่เข้าร่วมนำเข้ายาผ่านช่องทาง CBEC ได้ต้องไปลงทะเบียนกับหน่วยงาน อย. จีน และแจ้งผลลงทะเบียนให้หน่วยงานศุลกากรจีนทราบ (3) สำหรับการนำเข้ายา 13 รายการดังกล่าวผ่านช่องทาง CBEC ที่มีมูลค่าไม่เกินค่าเพดานที่กำหนด จะมีภาษีการนำเข้ายาอยู่ที่ร้อยละ 0 และ (4) หน่วยงาน อย. จีนจะสุ่มตรวจสอบยานำเข้าของบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว หากพบว่ามีการนำเข้ายาที่ผิดกฎระเบียบ บริษัทนั้นจะถูกลบออกจากรายชื่อในเขตทดสอบดังกล่าว

 

แหล่งที่มา :

https://m.chinanews.com/wap/detail/zw/cj/2021/11-25/9615805.shtml

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : chinanews.com

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/