ในช่วงเทศกาลช้อปปิ้ง “11.11” ปี 2564 ผู้บริโภคจีนมีพฤติกรรมบริโภคใหม่ ๆ เช่น

(1) สินค้าแบรนด์เนมจีนและสินค้าเกษตรจีนที่มีคุณภาพสูงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจีนมากที่สุด

(2) หลังจากที่จีนมีนโยบายให้แพลตฟอร์มออนไลน์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุใช้งานได้ง่ายขึ้น ในช่วงเทศกาลช้อปปิ้ง “11.11” ของปีนี้ กลุ่มผู้สูงอายุในจีนมีใบสั่งซื้อมากที่สุดในเวลา 07.00น. และสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือมากที่สุด

(3) มีกลุ่มผู้บริโภคที่ “say no to 11.11” มากยิ่งขึ้น เช่น มีการตั้งกรุ๊ปปฏิเสธการช้อปปิ้งใน social media โดยมีสมาชิกประมาณ 300,000 คน

แหล่งที่มา : https://www.chinanews.com/sh/2021/11-10/9605932.shtml

เทศกาลช้อปปิ้ง 11.11double11

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/