ยูนนานประกาศแผนสร้าง “บูทีค โฮเท็ล” ในหุบเขากว่า 300 แห่ง ภายในปี 2568

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลยูนนานประกาศ “แนวความคิดเกี่ยวกับการเร่งส่งเสริมการสร้างโรงแรมบนเนินเขาในมณฑลยูนนาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มณฑลยูนนานมีแหล่งท่องเที่ยวในวันหยุดและเพื่อการพักผ่อนแหล่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการยกระดับรูปแบบบริการการท่องเที่ยวและการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของมณฑลให้มีความเป็นนานาชาติ มีอัตลักษณ์ มีความเป็นอัจฉริยะ และคุณภาพสูง

ภารกิจสำคัญในครั้งนี้ ได้แก่ การส่งเสริมการสร้างโรงแรมที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาให้เข้ากับทิวทัศน์ธรรมชาติ โดยมีรูปลักษณ์ภายนอกที่เรียบง่ายและสวยงาม ส่วนภายในเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและบริการสุดประทับใจ เพื่อให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เสมือนอยู่ในกลุ่มเมฆ ภูเขาและดอกไม้ หรือที่เรียกว่า “สวรรค์บนดิน” โดยจะส่งเสริมให้มณฑลยูนนานมีโรงแรมบนเนินเขามากกว่า 60 แห่ง ภายในปี 2564 และเพิ่มเป็นกว่า 300 แห่ง ภายในปี 2568 ภารกิจในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในชนบทแล้วยังถือเป็นการดำเนินการตามมาตรการขยายผลการบรรเทาความยากจนควบคู่ไปกับการฟื้นฟูชนบทอีกด้วย

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1703463091865458356&wfr=spider&for=pc

ยูนนาน ท่องเที่ยว โรงแรม

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]