กลุ่มบริษัทการบินพลเรือนมณฑลกุ้ยโจวเปิดเผยว่า ช่วงวันที่ 1 มกราคม-18 กรกฎาคม 2566 ท่าอากาศยานนานาชาติหลงต้งเป่านครกุ้ยหยางมียอดผู้โดยสารเข้า-ออกรวมกว่า 10 ล้านคน/ครั้ง ฟื้นตัวใกล้เคียงกับยอดผู้โดยสารก่อนจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2562

ในปี 2566 ตลาดการขนส่งทางอากาศของมณฑลกุ้ยโจวฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่าอากาศยานนานาชาติหลงต้งเป่านครกุ้ยหยางจึงได้ยื่นเรื่องกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนเพื่อขอเพิ่มขีดความสามารถทางการบินในชั่วโมงเร่งด่วนจาก 32 ลำ/ครั้ง เป็น 37 ลำ/ครั้ง และในช่วงฤดูร้อน สนามบินแห่งนี้เปิดเส้นทางการบินครอบคลุม 95 เมือง รวม 152 เส้นทาง และมียอดผู้โดยสารโดยเฉลี่ยวันละ 63,800 คน/ครั้ง โดยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ซึ่งมียอดผู้โดยสารถึง 67,900 คน/ครั้ง

ขณะเดียวกัน ท่าอากาศยานนานาชาติหลงต้งเป่ายังได้ฟื้นคืนเที่ยวบินไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น เส้นทางการบินกุ้ยหยาง-กรุงเทพฯ กุ้ยหยาง-ภูเก็ต และกุ้ยหยาง-ฮ่องกง

ที่มา: http://www.gz.xinhuanet.com/20230720/04b435d864284771aa47a611549daee3/c.html

กุ้ยโจว สนามบิน ฟื้นตัว โควิด-19

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/