ในขณะที่ชาวจีนกำลังร่วมมหกรรม “เทศกาลช้อปปิ้งวันคนโสด 11.11 (วันที่ 11 พ.ย.)” อย่างคึกคัก ในช่วงต้นเดือน พ.ย. 2563 สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งชาติจีน (State Administration for Market Regulation หรือ SAMR) ได้ประกาศกฎระเบียบด้านการค้าออนไลน์หลายฉบับ เพื่อปรับปรุงการค้าออนไลน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของร้านค้าออนไลน์และผู้บริโภค

กฎระเบียบการกำกับดูแลการค้าออนไลน์ (ฉบับขอรับความคิดเห็นจากประชาชน)

  • การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของร้านค้า แพลตฟอร์ม e-commerce ในจีนมักจะบังคับให้ร้านค้าเลือกเปิดร้านระหว่างแพลต์ฟอร์มของตนและแพลต์ฟอร์มของคู่แข่ง ถ้าร้านค้าไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกแพลตฟอร์มปรับลดการจัดลำดับหรือบล็อกการค้นหาร้านนี้ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงหน้าเว็บของร้านค้า ทั้งนี้ กฎระเบียบใหม่ของ SAMR กำหนดว่า ร้านค้าสามารถเลือกประกอบธุรกิจบนหลายแพลตฟอร์มในเวลาเดียวกัน และห้ามแพลตฟอร์ม e-commerce บังคับให้ร้านค้าเลือก “1 จาก 2” (เมื่อเปิดร้านที่แพลตฟอร์ม A ห้ามเปิดร้านที่แพลตฟอร์ม B)
  • การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค เช่น (1) หากแพลตฟอร์มมีบริการต่ออายุการใช้งานแบบเก็บค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ (เช่น สมาชิก VIP) ควรแจ้งให้ผู้บริโภคทราบก่อน 5 วันที่จะต่ออายุอัตโนมัติ รวมทั้งให้มีทางเลือกที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนการใช้บริการอย่างสะดวกและชัดเจน และ (2) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ลบ ปิดบัง หรือปรับแก้ข้อคิดเห็น (comment) ต่อสินค้าของผู้บริโภค

กฎระเบียบชั่วคราวเพื่อปรับปรุงกิจกรรมลดราคาให้เป็นไปตามระเบียบ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563)

  • การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค โดยกำหนดว่า (1) การลดราคาของแพลตฟอร์ม e-commerce หรือร้านค้าออนไลน์ควรระบุฐานราคาเดิมก่อนที่จะลดราคาให้ผู้บริโภครับทราบอย่างชัดเจน และ (2) หากไม่มีการระบุฐานราคาเดิม ควรใช้ราคาต่ำสุดในรอบ 7 วันก่อนการจัดกิจกรรมลดราคาเป็นฐานราคาเดิม เป็นต้น

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การค้าออนไลน์ของจีนได้มีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูชีวิตประจำวันของชาวจีนสู่ภาวะปกติ รวมทั้งกระตุ้นการเติบโตของการบริโภคและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน โดยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2563 ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ของจีนมีมูลค่า 6.6 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ การประกาศกฎระเบียบด้านการค้าออนไลน์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นของจีนครั้งนี้ นับเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจและการบริโภคออนไลน์ให้ดีขึ้น รวมทั้งขยายอุปสงค์ภายในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่วงจรคู่ (dual circulation ที่ยึดตลาดในประเทศเป็นแกนหลัก ขณะที่ตลาดทั้งในและต่างประเทศสามารถส่งเสริมซึ่งกันและกัน) ของจีน สำหรับผู้ประกอบการไทยในสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้องในจีน ก็สามารถใช้ประโยชน์และต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย

 

 

จัดทำโดย     นายเหวิน ปิน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง

แหล่งข้อมูล   http://www.xinhuanet.com/2020-11/06/c_1126704083.htm

http://www.xinhuanet.com/comments/2020-11/10/c_1126718991.htm

ภาพประกอบ  http://90sheji.com, http://www.5670.info

 

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

https://wordpress-575750-3524419.cloudwaysapps.com/double11-mkt/

The post เจาะลึก “เทศกาลช้อปปิ้ง 11.11” ตอนที่ 1: ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ควรรู้ กฎระเบียบใหม่ด้านการค้าออนไลน์ของจีน appeared first on thaibizchina.

ที่มา : https://thaibizchina.com/