20 ก.ย. 66 – การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์จะจัดขึ้นที่เมืองหางโจวและเมืองอื่น ๆ อีก 5 เมืองในมณฑลเจ้อเจียง ระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม ได้มีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้เอเชียนเกมส์ในครั้งนี้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เช่น 5G ขั้นสูง (5G-Advanced) ที่สามารถรองรับการถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วกว่าเครือข่าย 5G มาตรฐานถึง 10 เท่า อินเทอร์เน็ตแบบพาสซีฟ (Passive IoT) สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นในสิ่งแวดล้อมได้แบบเรียลไทม์ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ระหว่างการแข่งขัน ตลอดจนเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติได้ถูกนำไปใช้กับรถบัสไร้คนขับเพื่อการรับส่งนักกีฬา

https://www.chinadaily.com.cn/a/202309/20/WS650a4a91a310d2dce4bb6a27.html