21 ก.ย. 66 – การประชุมการขนส่งที่ยั่งยืนระดับโลก (Global Sustainable Transport Forum) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน ณ กรุงปักกิ่ง มีผู้แทนระดับรัฐมนตรีและบุคลากรจากองค์กรระหว่างประเทศมากกว่า 50 รายได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยเนื้อหาการประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการเชื่อมโยงระดับโลก แก้ปัญหาช่องว่างในภูมิภาค แบ่งปันเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรม การพัฒนาสีเขียวลดการปล่อยคาร์บอนอย่างยั่งยืน และกระชับความร่วมมือในภาคการขนส่ง

https://www.chinadaily.com.cn/a/202309/21/WS650bdeeca310d2dce4bb7001.html