21 ก.ย. 66 – การประชุมสุดยอดความท้าทายระดับโลกครั้งที่ 5 (The 5th Global Grand Challenges Summit) ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน ณ กรุงปักกิ่ง โดยมี 3 สถาบันการศึกษาชั้นนำเป็นผู้ร่วมจัดตั้ง ได้แก่ สถาบันบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์จีน (Chinese Academy of Engineering) สถาบันวิศวกรรมแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Academy of Engineering) และสถาบันวิศวกรรมแห่งชาติในสหราชอาณาจักร (Royal Academy of Engineering) ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างการประชุมได้มีการสำรวจหัวข้อสำคัญ 3 หัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน ความเป็นกลางทางคาร์บอน และเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งดึงดูดผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมากทั้งทางออฟไลน์ และออนไลน์กว่า 200,000 คน

https://www.chinadaily.com.cn/a/202309/21/WS650c441ea310d2dce4bb7136.html