21 ก.ย. 66 – จานความถี่กลาง (SKA-Mid) จานแรกของเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วิทยุสกา (Square Kilometer Array: SKA) กำลังถูกประกอบอยู่ในเมืองฉือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย เป็นเครือข่ายสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จีนร่วมเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่เกี่ยวข้อง กล้องโทรทรรศน์ประกอบด้วยกลุ่มเสาอากาศ (Array) ที่แผ่กระจายไปในระยะทางไกลรวมมากกว่า 1 ตารางกิโลเมตรเพื่อสร้างพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน นักวิทยาศาสตร์จะเริ่มการทดลองใช้งานหลังจากที่มีการปรับแต่งเสร็จสิ้น นับเป็นความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีน รองจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทดลองระหว่างประเทศ (International Thermonuclear Experimental Reactor)

https://www.chinadaily.com.cn/a/202309/21/WS650b99f7a310d2dce4bb6e0c.html