นายหลี่ เฉียง (Li Qiang) กล่าวขอบคุณผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่มีส่วนสนับสนุนอย่างโดดเด่นในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การฝึกอบรมผู้มีความสามารถ และความทันสมัยแบบจีน เขากล่าวว่า โลกปัจจุบันไม่ขาดความขัดแย้งและข้อพิพาท สิ่งที่ขาดคือมิตรภาพและความร่วมมือ สิ่งที่ขาดคือสันติภาพและการพัฒนา ทุกท่านได้เดินทางหลายพันไมล์เพื่อมายังประเทศจีน และใช้การปฏิบัติจริงของตนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เสริมสร้างความร่วมมือ และเผยแพร่มิตรภาพ ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งในโลกที่เกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลง

สำหรับผู้เชี่ยวชาญประเทศไทย คือ นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

นายหลี่ เฉียง ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันจีนกำลังส่งเสริมความทันสมัยแบบจีนอย่างครอบคลุมด้วยการพัฒนาคุณภาพสูง และนำพาผู้คนกว่า 1.4 พันล้านคนเข้าสู่ความทันสมัย ถือเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งจะเผยให้เห็นโอกาสในการพัฒนาครั้งใหญ่ และเปิดเวทีกว้างสำหรับผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง จีนที่เปิดกว้างยินดีต้อนรับผู้มีความสามารถจากทั่วทุกมุมโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศจะมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในการพัฒนาของจีนต่อไป รัฐบาลจีนจะยังคงเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายที่เกี่ยวข้อง ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่ได้รับรางวัลกล่าวขอบคุณนายหลี่ เฉียงสำหรับการประชุมและรัฐบาลจีนที่มอบรางวัลดังกล่าว และแสดงว่าพวกเขาจะยังคงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความทันสมัยแบบจีน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างจีนและต่างประเทศ

นายติง เสวี่ยเซียง (Ding Xuexiang) รองนายกรัฐมนตรี นายอู๋ เจิ้งหลง (Wu Zhenglong) และนางเซิ่น อี๋ฉิน (Shen Yiqin) สมาชิกคณะมนตรีรัฐกิจเข้าร่วมการประชุม

ที่มา : https://tv.cctv.com/2023/09/28/VIDEf2VC2G1mI1f31875eS85230928.shtml?spm=C31267.PXDaChrrDGdt.EbD5Beq0unIQ.16