สหรัฐฯ-จีน ลงนามข้อตกลงสงบศึกสงครามการค้า “เฟสแรก” แล้ว