จีนยืนยันผู้ป่วยโรคปอดบวมปริศนา เพิ่มเป็น 44 ราย – ประชาชนหวั่น “โรคซาร์ส” กลับมาระบาด – AMARIN TV HD