วันนี้ 7 มิถุนายน​ 2562 เป็นวันเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง 端午节ของคนจีน และปีนี้เป็นปีที่…

วันนี้ 7 มิถุนายน​ 2562 เป็นวันเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง 端午节ของคนจีน และปีนี้เป็นปีที่พิเศษ​เนื่องจากเป็นวันแรกของการสอบเกาเข่า高考 สอบเข้ามหาวิทยาลั​ยจีนที่ได้ชื่อว่าเป็นการสอบที่โหดมาก

ขอพลังบ๊ะจ่างจงสถิตอยู่กับผู้เข้าสอบเกาเข่าทุกคน

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง