10 เรื่องเด่นการวิจัยไทยในปี 2562 2⃣วช. โฉมใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ…

⭐️10 เรื่องเด่นการวิจัยไทยในปี 2562

2️⃣วช. โฉมใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ – วช. 5G

🏨”สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ”เปลี่ยนเป็น “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่การวิจัยจนถึงการนำไปใช้ประโยชน์ประกาศนโยบาย วช. 5G พลิกโฉมเป็นส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว คล่องตัว เชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติได้ทันที

#nrct #วช5G #5G #วชขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G