🎥ขอเชิญชมถ่ายทอดสด Facebook LIVE
การประชุม ” PMU พบประชาคมวิจัยภูมิภาค “
📍วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
▶️ทางเพจ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ”ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G