ช่วงนี้ อากาศหนาวมาแล้ว อุณหภูมิ เป็น 1 ในปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI…

ช่วงนี้ อากาศหนาวมาแล้ว อุณหภูมิ
เป็น 1 ในปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ▶️ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองที่ NRCT Air Quality Information Center ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ วช.
🌐https://pm2_5.nrct.go.th/ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G