🌳🌳ประโยชน์ของต้นไม้เพื่อใช้รับมือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในระยะยาว ▶️ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองที่ NRCT Air Quality Information Center ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ วช.
🌐https://pm2_5.nrct.go.th/ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G