การรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) ปีงบประมาณ 2564 นักวิจัยหรือผู้ประสานที่…

📌การรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) ปีงบประมาณ 2564
▶️นักวิจัยหรือผู้ประสานที่ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่
สามารถติดต่อได้ดังนี้
📧อีเมล์ : nrms@nrct.go.th
🌐Facebook Group : พิมพ์ “NRMS” ในช่องค้นหา
📞 ทางโทรศัพท์
▶️ สอบถามเกี่ยวกับ PMU : ติดต่อ กบง. หมายเลขภายใน 409
▶️สอบถามเกี่ยวกับ NRMS : ติดต่อ กมว. หมายเลขภายใน 607, 611 และหมายเลขเสริม 608, 612ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G