“อว. ร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยน้ำท่วม” กระทรวงการอุดมศึกษา วิ…

“อว. ร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยน้ำท่วม”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบเงินบริจาคสมทบ “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคอีสาน จำนวน 1,422,826 บาท

👉🏻ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันน้ำใจสู่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ผ่านการบริจาคเงินสมทบได้ที่หมายเลขบัญชี 067-0-06895-0 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี”

#saveubon


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G