📢ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)
✅การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
⭕️หัวข้อ ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
⭕️หัวข้อ ภัยพิบัติ
📍ปิดรับสมัคร 30 ก.ย. 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 👇🏻
https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2247ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G