📢 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทั้งหมด 10 ฉบับ ประกอบด้วยกฎหมายหลัก 5 ฉบับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก 5 ฉบับ สามารถดาวน์โหลด พ.ร.บ. ทั้ง 10 ฉบับ ผ่าน QR code ในภาพ 👇👇 #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #วช #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #อว. #MHESI #พรบเกี่ยวข้องการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G